Рада з урбаністики

В ході написання Ман��фесту ми об’єднали представників експертної громадськості, які долучились до створення цього документу. Це об’єднання ми назва��������������и Рада з урбаністики Києва.

Ми ставимо со��������������������������і за мету по����������������������������ль����������������������������������������������������и���� розвиток Києв����, як міс����а зручного д������������������������ життя. Нашими ��������дачами є вироблення ідей та рішень дл�� розвитку міста, лобіювання їх впровадження, об’����днання та координація г��омадс��ких ініціатив, просвітницька д��яльні��ть.

До Ради з урбаністики приєднались такі і��іціативи та експерти:

З н��ми��м��ж��������а c������он��ак������у��������а��ис��������  че����з Ф����йс��у�� сторінку, пишіть прив����тн�� пов��домлення. ����бо на e-mail.

Zero